CULTOS:

AS QUARTAS E SEXTAS DÁS 19:30 ÁS 21:30
2º DOMINGO SANTA CEIA DÁS 9:00 ÁS 11:30
AOS DOMINGOS DÁS 18:30 ÁS 20:30
TERÇAS E QUINTAS CONSAGRAÇÃO DÁS 8:00 ÁS 9:00
SEXTAS CIRCULO DE ORAÇÃO DÁS 14: ÁS 16:00